Kan ikke længere bruges - find den rette registreringsblanket her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/btech/undervisning/blanketter/

Can not be used anymore - find the right registration form here:http://studerende.au.dk/en/studies/subject-portals/btech/teaching/forms/